Skann koden
med mobilen


Brøyting


 

Vi kan tilby vintervedlikehold av alle typer utearealer.

  • Håndmåking av trapper og stier og tak
  • Håndfresing av stier og tak
  • Fresing og strøing med minitraktor 1.2 m bredde
  • Fresing og strøing med Traktor 2 - 2.5 meter
  • Hjullaster for store og små areal. 

 

Utførelse:

 

Vårt brøyteutstyr er godt egnet for borettslag, private gårdsplasser og større arealer.
Vi har en variert utstyrspark som gjør at vi skånsomt, effektivt og presist rydder dine områder for snø og utfører effektiv strøing ved glatt føre.

Ta kontakt for et godt tilbud.