Skann koden
med mobilen


Våre tjenester


Vi utfører det meste innen utomhusanlegg!
Vi har bred kompetanse og prøver det lengste å finne gode løsninger.
Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat og vi ser fram til et eventuelt samarbeid i tiden som kommer.

Natursteinsarbeider 

 • Steinmurer 
 • Bruddskifer 
 • Forblending 
 • Kantstein

Brosteinsarbeider 

 • Smågatestein 
 • Storgatestein 
 • Rennestein
 • Kanter og striper

Forstøtningsmurer

 • Betong
 • Skifer
 • Granitt 
 • Tømmer

Vegetasjon/Planting

 • Busker 
 • Trær 
 • Stauder 
 • Sommerblomster 
 • Takvegetasjon

Plen og gressareal

 • Hageplen 
 • Grasbakke 
 • Blomstereng 
 • Ferdigplen

Graving

 • Drenering
 • Fundamentering
 • Kummer og sluk
 • Asfaltering

Trapper 

 • Naturstein 
 • Skifer 
 • Betong 
 • Tømmer 
 • Treverk

Beskjæring 

 • Trefelling
 • Beskjæring av busker og trær

Graving 

 • Grunnarbeid 
 • Terrengarbeid 
 • Transport 
 • Drenering

Gjerder/Snekkerarbeid

 • Tregjerder 
 • Flettverksgjerder 
 • Porter 
 • Levegger

Lekeplasser 

 • Opparbeiding
 • Levering av apparater
 • Montering av apparater
 • Parkutrustning

Vedlikehold vinter

 • Brøyting 
 • Strøing
 • Håndmåking 
 • Takmåking

Vedlikehold av grøntanlegg

 • Plenklipping 
 • Kantslåing 
 • Ugressbekjempelse 
 • Beskjæring
 • Felling og fjerning av trær 
 • Løvfjerning
 • Plantefelt rehablitering
 • Sommerblomster planting
 • Løksetting
 • Fjerning av avfall
 • Vaktmestertjenester
 • Krattfjerning
 • Rydding av skiløyper
 • Beitepusser
 • Flishugger
 • Stubbefresing
 • Stubbefjerning

Veiarbeid

 • Støtputebil
 • Bufferbil
 • Putebil
 • TMA
 • Feiemaskin
 • Grøfterensk