Skann koden
med mobilen


Vi bygger og vedlikeholder alle typer uterom


Firmaet ble etablert i 1998 og våre ansatte har en lang og solid faglig erfaring. Vi har kontor på Bjørkmyr i Trondheim og utfører oppdrag i hele Midt-Norge.
Vi leverer alle anleggsgartner tjenester og legger stor vekt på faglig stolthet og kvalitet.
Vi kan blant annet bistå med
  • Graving
  • Belegningstein
  • Skifer og granitt
  • Planting
  • Sommervedlikehold
  • Vintervedlikehold
  • Trefelling
  • Stubbefresing